Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Protokoll fra årsmøtet for 2015/16 i Veilaget Persbu-Roe-Eide.

Avholdt på Vegglistua 21. mars 2016

Protokoll fra årsmøtet i Veilaget Persbu-Roe-Eide.

Avholdt på Vegglistua 21. mars 2016

  1. Årsmøtet valgte Øystein Morten til å lede møtet
  2. Som referent ble Jon Cato Landsverk valgt
  3. Årsmøteinnkallingen ble godkjent. Fullmakter ble lagt fram og referert. (se vedlegg)
  4. Bjørn Thue og Oddvar Fjell ble valgt til å underskrive protokollen sammen med styrets leder.
  5. Øystein Morten gjennomgikk styrets årsmelding.  Det ble under presentasjonen av årsmeldingen spurt om uklarhet om bruk av øremerket tilknytningsavgift for Persbuveien og Høybuliveien gjennom flere år. (Se egen sak under pkt. 9). Årsmeldingen ble etter dette godkjent.
  6. Øystein Morten gjennomgikk revidert regnskap for 2015. Kommentarer om budsjettet ble besvart og avklart. Spørsmål om tilknytningsavgift for Persbuveien og Høybuliveien ble reist. (Se egen sak under pkt. 9)
  7. Øystein Morten presenterte styrets forslag til budsjett for 2016. Styrets forslag ble etter dette godkjent.
  8. Styret har fulgt opp et tidligere innspill om å utrede muligheten for oppgradering og vinterbrøyting av veistrekningen mellom Dalset og Roesetra ved avkjøringen til jakthytta. Det er gjennomført en undersøkelse blant hytteeiere som sogner til veien. Av de som har svart på undersøkelsen, sier et stort flertall nei (31 nei, 11 ja. Tre hytteeiere deltok ikke i undersøkelsen). Styret anbefaler, på dette grunnlaget, at prosjektet ikke gjennomføres. Øystein Morten orienterte om saken og åpnet for diskusjon. Oppgradering innebærer en utgift på 16.000 pr. hytte og ca. 5000 kroner i brøyteavgift. Flere mener brøytingen er for høyt priset og ville ha en bredere utredning av bakgrunnen for brøyteutgiftene. Morten presiserte at vintervei vil innebære en betydelig verdiøkning på hyttene i området.  Det er regulert et område med mulighet for 24 høystandard hytter som sogner til den aktuelle veistrekningen. På spørsmål presiserte grunneieren at veien blir rustet opp uansett, men at den da ikke blir tilgjengelig for alle og stenges med bom.

Etter diskusjonen gikk årsmøtet til avstemning.

Styrets forslag ble vedtatt med 35 mot 17 stemmer, inklusive fullmakter (se vedlegg).

 9. Tilknytningsavgifter for Høybuliveien og Persbuveien. I flere år er tilknytningsavgifter for de to veistrekningene blitt innkrevd med hensikt om bruk til oppgradering av veiene, 5000 for Persbuveien og 2500 for Høybuliveien. Undersøkelser viser at pengene, ca. 370.000 kroner gjennom ca. 15 år er benyttet til andre formål, bla.annet dekning av underskudd i veilaget. Det har vist seg, tross iherdige forsøk,  umulig eksakt å fastslå hvor pengene har tatt veien.  Styrets anbefaling er derfor at man slår fast at pengene, gjennom flere år er benyttet i strid med forskriftene, og at man tar dette til etterretning og heretter (fra 2015) sørger for at avgiften utelukkende går til sitt egentlige formål med plassering på særskilt konto.

Etter diskusjon i årsmøtet, gikk saken til votering. Grunneier Harald Grønnvoll erklærte at han ville benytte seg av sin vedtektsfestede vetorett i saken og kreve at avgiften settes til én krone.  Vedtaket blir da slik: Tilknytningsavgiften settes til én krone.

10. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag. 

 

11.  Valg: Følgende styremedlemmer var på valg: Bjørn Schei, varamedlem Målfrid Blåvarp Bergstøl. Begge ble gjenvalgt. Styremedlem Jonny Myran, varamedlem Egil Eide. Begge ble gjenvalgt. Revisor Olav Haugen og leder for valgkomité, Øyvind Nilsen ble begge gjenvalgt.

12. Godtgjørelse for tillitsvalgte: Øystein Morten orienterte om satsene som er slik: Styreleder mottar årlig honorar på kr. 30.000, kasserer kr. 15.000. Styremedlemmene får 1000 kroner i godtgjørelse pr. møte.

Jon Cato Landsverk (referent)

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo