Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Protokoll årsmøtet for 2011

Møtet ble holdt på Veggli fjellstue tirsdag 3/4-12 kl. 17.00. Det møtte i alt 16 medlemmer og andelseiere.

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I SAMEIET

 PERSBU - HØYBULI / PERSBUHAUGEN - ROE/ EIDE VEGEN

 

 

Møtet ble holdt på Veggli fjellstue tirsdag 3/4-12 kl. 17.00. Det møtte i alt 16 medlemmer og andelseiere.

 

Sak 1 Valg av ordstyrer

 

Valgt ble Ulrik Hoff

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Totalt var det 16 stemmeberettigede på møtet.

 

Sak 3 Valg av to personer som sammen med styreleder underskriver protokollen

 

Valgt ble Wenche Havnås og Marit Besseberg

 

Sak 4 Styrets årsmelding for 2011

 

Ulrik Hoff la fram årsmeldingen. Det har vært ekstraordinært stort vedlikehold på Roevegen dette året pga. stor nedbør i perioder. Ingen innvendinger ble fremmet!

 

Vedtak: Årsmeldingen for sameiet Persbu-Høybuli/Persbuhaugen-Roe/Eide vegen ble vedtatt

 

Sak 5 Reviderte regnskaper for 2011

 

Leder Ulrik Hoff la fram regnskapet for 2010. De store inntektspostene er inntekter fra brukerne av vegsystemene. For Persbuhaugen utgjorde dette kr. 156.000.-. For Dalsethaugen utgjorde dette kr. 220.000.-. De store utgiftspostene er brøyte- og vedlikeholdsutgifter som utgjorde kr. 213.000.- for Dalsethaugen og kr. 139.000.- for Persbuhaugen. Ellers ble hele vegnettet saltet.  Det ble også utført vedlikehold av Roevegen for kr 234.000.-

 Regnskapet er ferdig revidert og godkjent!

 

Vedtak:  Regnskapet  for sameiet Persbu-Høybuli/Persbuhaugen-Roe/Eide vegen ble godkjent.

Sak 6 Budsjett, innbefattet årsavgifter for 2013

 

Leder Ulrik Hoff la fram budsjettet. Det er på linje med forrige år. når det gjelder utgifter og inntekter.

I 2012 skal vegnettet ut på nytt anbud. Det blir sendt ut en av de første dagene etter påske. Styret ber årsmøtet om å få fullmakt til å endre på avgiftene til den enkelte bruker forholdsvis i forhold til hva det beste anbudet lyder på. Ellers mente årsmøtet at alle årsavgifter skulle øke med 10 %. Styret må iverksette kommitéen for opprustning av vegen Dalset og Roe.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt under forutsetning av at styret får fullmakt til å endre avgiftene til den enkelte bruker etter hva anbudet for brøytingen lyder på. Ellers ble det vedtatt å øke alle årsavgiftene med 10%.

Sak 7. Innkomne saker: Styret ønsker å endre på vedtektenes § 6 Innkalling til årsmøtet. Fra: Innkalling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Sakslisten skal stå i innkallingen. Til ny tekst som ønskes slik: Innkalling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel i Under Varden (Rollag kommune’s informasjonsavis) og i www.vegglifjell.no. Hytteeiere og grunneiere i Nore skal varsles skriftlig. Sakslisten skal stå i innkallingen.

Vedtak: Ny tekst i § 6 Innkalling til årsmøtet; Innkalling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel i Under Varden (Rollag kommune’s informasjonsavis) og i www.vegglifjell.no. Hytteeiere og grunneiere i Nore skal varsles skriftlig. Sakslisten skal stå i innkallingen.

 

Sak 8 Valg

Øivind Nilsen fremla valgkommitéen’s arbeid:

Styret har i 2011 bestått av:

 

Ulrik Hoff Leder, vara Harald Grønvold (grunneiere Rollag)

Nils Strømmen, vara Egil Eide (grunneiere Nore)

Øystein Morten, vara Steinar Ståland (grunneiere Rollag)

Ivar Ulsund, vara Jon Cato Landsverk (hytteeiere Rollag)

Bjørn Schei, vara Målfrid Blåvarp Bergstøl (hytteeiere Nore)

 

Valgkomité: Øyvind Nilsen (hytteeier Rollag) (stedfortreder for Stokke)

                     Randi Halvorsen (grunneier Rollag)

 

Revisor: Arne Havnås (hytteeier Rollag)

               Ragnvald Mykstu (grunneier Rollag)

 

           

Følgende personer er på valg:

Nils Strømmen, Bjørn Schei,  rep fra hytteeierne i Nore. Ny revisor fra hytteeirne og grunneierne,  Valgkommitéen: Øyvind Nilsen,

 

Ulrik Hoff hadde frasgt seg gjenvalg.

 

 

Etter valget ble det nye styret for 2011 følgende:

Øystein Morten leder vara Steinar Ståland (grunneiere Rollag)

Jonny Myran, vara Egil Eide (grunneiere Nore)

Ulrik Hoff, vara Harald Grønvoll (grunneiere Rollag)

Jon Cato Landsverk, vara Ole Jørgen Johansen (hytteeier Rollag)

Bjørn Schei, vara Målfrid Blåvarp Bergstøl (hytteeiere Nore)

 

Valgkomite: Øyvind Nilsen(hytteeier Rollag)

                     Steinar Ståland(grunneier Rollag)

 

Revisor: Olav Haugen  (hytteeier Rollag)

               Ragnvald Mykstu (grunneier Rollag)

 

Til å meddele signaturrett ble følgende valgt:       Ulrik Hoff (grunneier Rollag)

                                                                               Øystein Morten (grunneier Rollag)

                                                                               Jonny Myran (grunneier Nore)

 

 

 

Sak 9 Godtgjørelse for tillitsvalgte

 

Valgkommitéen hadde innstilt på følgende satser:

Alle styremedlemmer får 1000.00 kr pr møte

Leder får i tillegg 30.000.00 kr pr år.

Kasserer får i tillegg  12.000,00 kr pr år

Kjøregodtgjørelse til alle i styret.

 

 

Vedtak:

Alle styremedlemmer får 1000.00 kr pr møte

Leder får i tillegg 30.000.00 kr pr år.

Kasserer får i tillegg  12.000,00 kr pr år

Kjøregodtgjørelse til alle i styret.

 

 

 

Øystein Morten (leder)

 

 

 

 

       

Wenche Havnås                                                                                            Marit Besseberg

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo