Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Protokoll årsmøtet for 2010

Møtet ble holdt på Veggli fjellstue tirsdag 19/4-11 kl. 17.00. Det møtte i alt 11 medlemmer og andels eiere.

 

 

Møtet ble holdt på Veggli fjellstue tirsdag 19/4-11 kl. 17.00. Det møtte i alt 11 medlemmer og andels eiere.

Sak l Valg av ordstyrer

Valgt ble Ulrik Hoff


Sak 2 Valg av protokollfører

Valgt ble Jonny Myran som møtte med fulmakt.

Sak 3 Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Totalt var det 11 stemmeberettigede på møtet.

Sak 4 Valg av to personer som sammen med styreleder underskriver protokollen

Valgt ble Tore Bergstøl og Fagfinn Temte

Sak 5 Styrets årsmelding for 2009

Ulrik Hoff la fram årsmeldingen. Ingen innvendinger ble fremmet!

Vedtak: Årsmeldingen for sameiet Persbu-Høybuli/Persbuhaugen-RoelEide vegen ble vedtatt 

Sak 6 Reviderte regnskaper for 2010

Leder Ulrik Hoffla fram regnskapet for 2010. De store inntektspostene er inntekter fra brukerne av vegsystemene. For Persbuhaugen utgjorde dette kr. 156.000.-. For Dalsethaugen utgjorde dette kr. 187.000.-. De store utgiftspostene er brøyteutgiftene som utgjorde kr. 187.000.- for Dalsethaugen og kr. 118.000.- for Persbuhaugen. Ellers ble hele vegnettet saltet. Det ble også utført vedlikehold av Roevegen for kr.111.000.-

Regnskapet er ferdig revidert og godkjent!

Vedtak: Regnskapet for sameiet Persbu-Høybuli/Persbuhaugen-Roe/Eide vegen ble godkjent.

Sak 7 Budsjett, innbefattet årsavgifter for 2011

Leder Ulrik Hoffla fram budsjettet. Det er på linje med forrige år. når det gjelder utgifter og inntekter.
I 2012 skal vegnettet ut på nytt anbud. Det ble nevnt fra årsmøtedelegatene at de ønsket at anbudsdokurnentene var klare til årsmøtet slik at det var muligheter til å komme med kommentarer. Ellers mente flere fra Roesiden at det var mange som kjørte vegen som sannsynligvis ikke betaler for seg. For å demme opp for dette mente de at en elektronisk bom nede ved Eide vil være av det gode. Årsmøtet ba styret om å undersøke muligheten til å få dette realisert.

Årsmøtet ba ellers styret om å opprette ei arbeidsgruppe som kan se på kostnadene ved en oppgradering av vegen mellom Roe seter og Persbu. Styret må se på muligheten for å hogge vekk bjørkekratt på vestsiden av vegen mellom Dalset og Roe.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med de kommentarer som fremkom. Sak 8. Innkomne saker: Ingen

Sak 9 Valg


Øivind Nilsen fremla valgkommiteen's arbeid: Styret har i 2010 bestått av:

Ulrik Hoff Leder, vara Harald Grønvold (grunneiere Rollag) Nils Strømmen, vara Egil Eide (grunneiere Nore)
Øystein Morten, vara Steinar Ståland (grunneiere Rollag) Ivar Ulsund, vara Jon Cato Landsverk (hytteeiere Rollag) Bjørn Schei, vara Målfrid Blåvarp Bergstøl (hytteeiere Nore)

Valgkomite: Øyvind Nilsen (hytteeier Rollag) (stedfortreder for Stokke) Randi Halvorsen (grunneier Rollag) 

 

Revisor: Arne Havnås (hytteeier Rollag) Ragnvald Mykstu (grunneier Rollag)

Til å meddele signaturrett ble følgende valgt:

Ulrik Hoff (grunneier Rollag) Øystein Morten (grunneier Rollag) Nils Strømmen (grunneier Nore) 

 

Sak 10 Godtgjørelse for tillitsvalgte

Følgende satser ble vedtatt på årsmøtet 2009 og det er ingen endringer:

Alle styremedlemmer får 500.00 kr pr møte Leder får i tillegg 6000.00 kr pr år. Kasserer får i tillegg 4000,00 kr pr år Kjøregodtgjørelse til alle i styret. Telefonutgifter dekkes.

Referent Jonny Myran 

Ulrik Hofff

Dagfin Temte

Tore Bergstøl

(med underskrifter)

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo