Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Brøyteanbud for Persbu/Roe/Eide vegen

Gjeldende kontrakt for brøyting på Dalsethaugen og i Persbuområdet går ut i år. Årsmøtet i veilaget må derfor lyse ut denne jobben (onsdag 12. april). Her er styrets forslag til anbudsdokument.

 

Invitasjon til å gi pristilbud på 

brøyting for de 3 vintersesongene 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

+ opsjon for ytterligere 2 år, 

for områdene 

Høybuli/Persbuhaugen (kalt Persbuområdet) 

og Dalsethaugen

 

 

 

  1. Beskrivelse av brøyting

 

Veiene og parkeringsplasser skal ryddes/brøytes for snø og være kjørbare for personbil fra hovedveinettet til snuplass i hyttefeltene alle dager og alltid kl 16.00 i Persbuområdet og følgende dager og tider på Dalsethaugen: torsdag kl. 1900, fredag kl. 1900 og søndag kl. 1600. 

 

I alle ferier skal veisystemet på Dalsethaugen være åpent alle ukedager kl. 1600. I skolens vinterferier skal det brøytes slik at det tar hensyn til når det er ferie i de forskjellige fylkene. 

 

Kart over veiene som skal brøytes er vedlagt og er merket med tjukk svart strek.

 

Etter endt vintersesong skal samtlige veier skrapes. Etterfylling av hull i veibanen betales etter antall m³. Tidsforbruk anses som en del av skrapingen. Nødvendig vedlikehold utover skraping etter endt sesong avtales med veilaget. 

 

Bestiller en hytteeier brøyting utover de tider som står i kontrakten, er dette veilaget uvedkommende og må bestilles og betales direkte til leverandør av tjenesten.

 

Oppsetting av brøytestikker i selve veinettet er en del av brøyteavtalen. Hytteeiere er selv ansvarlige for brøytestikker inne på sine egne parkeringsplasser. 

 

Det kreves at leverandør av tjenesten har tegnet ansvarsforsikring i forhold til skader som tredje person kan bli påført. ( Eiendeler til hytteeiere). Vi forventer videre at det tas mest mulig hensyn når det gjelder snøsprut og lignende på hyttevinduer, hyttevegger og biler.  

 

 

 

2. Prisskjema og utstyrsoversikt

 

Ut fra forutsetningene nevnt ovenfor bes det om pris på følgende:

 

a. Brøyting 2,0 km. vei på Dalsethaugen – pr. tur: 

 

kr ________________ inkl mva.

 

b. Brøyting per private parkeringsplass (med oppstillingsplass for inntil to biler) per år utenfor hyttene på Dalsethaugen:

 

kr ________________ inkl mva.

 

c. Brøyting 4,4 km. vei i Persbuområdet – pr. tur: 

 

kr ________________ inkl mva.

 

d. Brøyting per private parkeringsplass (med oppstillingsplass for inntil to biler) per år utenfor hyttene i Persbuområdet.

 

                 kr ________________ inkl mva.

 

    

Det utbetales en fast minstepris på 30 turer for brøyting av veiene for begge de ovenfor nevnte områdene. Ved brøyting utover dette betales det per tur. Betaling for brøyting av parkering til hyttene skjer fast årlig gjennom at prisen per hytte ganges med antallet hytter (per april 2017 er det 170 hytter med private parkeringsplasser i Persbuområdet og 45 på Dalsethaugen). Det gis ikke noe eget beredskapstillegg. Dette må bakes inn i de øvrige prisene. 

 

 

e. Pris pr. tur for strøing av veiene ved glatt føre (for hele området):

 

kr ________________ inkl mva

 

f. Pris for skraping pr. tur i sommersesongen (hele området): 

 

kr.________________inkl.mva

 

 

Prisene kan før sesongene bli justert i oktober i forhold til gjeldene konsumprisindeks (dokumentert med henvisning til SSB) før start på kommende sesong med utgangspunkt i indeksen for aug. 2017. Dette er entreprenør sitt ansvar å justere.

 

Fakturaer som ikke omfattes av punkt 2 vil ikke bli betalt av veilaget.

    

        g.    Følgende utstyr skal benyttes (fylles inn under):

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn på firma og organisasjonsnummer:

 

 

_________________________________ 

 

Brøyteentreprenørens forpliktende underskrift på dette tilbud

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

3. Øvrige bestemmelser 

 

 

a. Brøyteentreprenør forplikter seg til å ha et opplegg for beredskap og reserve i tilfelle sykdom eller feil ved brøyteutstyr hos brøyteentreprenør. Det skal beskrives under:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Vakttelefon hvor brøytemannskap kan nås: 

 

    ___________________

 

Navn på kontaktperson:    ______________________________________

 

 

 

c. Sesongene starter ved første snøfall.

 

 

d. Veilaget betaler for en kontraktfestet tjeneste og vi vil etter hver sesong evaluere det utførte arbeidet etter følgende kriterier:

                                                                                       

  • Oppfyllelse av kontraktens innhold
  • Servicenivået og fleksibilitet
  • Evt. klager fra hytteeiere
  • Evt, forslag til forbedringer av brøytetjenesten fra leverandør av tjenesten.

 

Ved brudd eller vesentlige mangler på oppfyllelse av avtalen vil veglaget som kunde ha rett til å si opp kontrakten – for å innhente nytt tilbud fra andre leverandører.

 

 

e. Oppgjør for oppdraget skjer på følgende måte: For brøyting inn til hyttene i månedskifte desember/januar etter mottatt faktura fra entreprenør. For brøyting av veiene etter at sesongen er avsluttet og etter mottatt faktura fra entreprenør. Her skal brøytelogg som omfatter antall turer i hvert område og ca. timeforbruk legges ved faktura. 

 

f. Svarfrist: onsdag 31.05 2017 kl. 12.00. Anbudsåpning vil skje en av de første dagene etter dette. Tilbud sendes i lukket konvolutt merket «Brøyting» til Øystein Morten, Kallerudvegen 392, 3628 Veggli, eller til e-post: oystein.morten@gmail.com 

 

g. Vi forbeholder oss retten til fritt å vurdere motatte tilbud, og sluttforhandle med utvalgte i hht eget behov. 

 

 

 

 

For sameiet

 

Øystein Morten

 

 

Vedlegg:  Vegkart

 

 

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

April 2018
Ma Ti On To Fr
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo